2014-09-09

Soirée Snowden faoi choimirce an WPM, Gluaiseacht Dhomhanda na Filíochta

Gabriel & a dheartháir Greg

Marc Granier

Seán Mac Mathúna
Ní focal róshásúil é 'sceithire' ar 'whistle blower' im thuairimse. Braithim go bhfuaimníonn sé ábhairín diúltach. Is ionann sceitheadh ar dhuine agus feall a dhéanamh air. An briathar 'sceith', ceann de na bríonna a bhaineann leis ná 'caitheamh amach'!
Is dóigh liomsa gur duine cróga é Snowden. Níl gach dá bhfuil ráite is scríofa aige léite agam ach tá meas agam ar na briathra seo leanas uaidh:
"Every person remembers some moment in their life where they witnessed some injustice, big or small, and looked away, because the consequences of intervening seemed too intimidating. But there’s a limit to the amount of incivility and inequality and inhumanity that each individual can tolerate. I crossed that line. And I’m no longer alone."
Nach bhfuil focal níos fearr ná 'sceithire' againn chun cur síos ar an bhfear seo? Laoch, abraimis?