2014-09-20

Ar an lá seo 20 Meán Fómhair

Ar an lá seo 20 Meán Fómhair, 1878, rugadh Upton Sinclair
“Níl san ealaín ar fad ach bolscaireacht.”

“Is deacair tathant ar dhuine rud éigin a thuiscint má tá a thuarastal á rá leis gan é a thuiscint!”


“Insítear dúinn gur tugadh Íosa chuig sliabh ard is gur thaispeáin an diabhal ríochtaí uile an domhain dó. Mar is eol dúinn, dúirt Íosa leis, ‘Imigh leat, a Shátain …’Agus bhí sé lándáiríre; ní bheadh aon bhaint aige le glóir dhomhanda, le cumhacht shaolta; is é an ghairm a roghnaigh sé ná a bheith ina ghríosóir réabhlóideach agus an bás a fuair sé ná bás mar gheall ar dhíshocraíocht na síochána. Agus ar feadh dhá chéad nó trí chéad bliain, chloígh an eaglais leis an soiscéal prólatáireach sin aige…. ach péist ghlic is ea an diabhal; ní leor go gcloífí uair amháin é chun go n-éireodh sé as mar tuigeann sé nádúr an duine… Níor éirigh leis Íosa a fháil ach tháinig sé arís chun an eaglais a fháil.... tháinig sé faoi ghné an Impire féin agus mhol sé don Impire iompó ar an gcreideamh nua chun go mbeadh sé féin agus an Eaglais in ann oibriú le chéile ar son ghlóire Dé. Ghlac na heaspaig agus aithreacha na hEaglaise leis an scéim seo, agus iad ag súil le dul chun cinn dá n-eagraíocht, agus bhailigh Sátan leis sna trithí dubha gáire.”