2015-01-09

Ye banks and braes/ A dhúthaigh shéimh

File: Robert Burns
Cumadóir: James Miller
Ye banks and braes o' bonnie Doon
How ye can bloom so fresh and fair
How can ye chaunt ye little birds
And I sae weary fu' o' care

Ye'll break my heart ye warbling birds
That wantons thro' the flowering thorn
Ye mind me o' departed joys
Departed never to return

Oft hae I rov'd by bonnie Doon
To see the rose and woodbine twine
And ilka bird sang o' its love
And fondly sae did I o' mine

Wi' lightsome heart I pu'd a rose
Fu' sweet upon its thorny tree
But my false lover stole my rose
But ah! She left the thorn wi' me

A dhúthaigh shéimh

 A dhúthaigh shéimh cois Abhainn Dhùin
Faoi bhláth inniu chomh húr chomh breá
Cén chantain agaibh, a éiníní,
Is mise anseo is mo chroí á leá.

Táim bristechroíoch, a éiníní,
Is sibh os cionn an draighin faoi bhláth
Is cuimhin liom laethanta fadó
Nach bhfillfidh orainn arís go brách.

Is gnách liom siúl cois Abhainn Dhùin
An féithleann, an rós le chéile táid
Is na héin ag canadh ar aon chraobh
Ag canadh atá siad faoi mo ghrá.

Go haerach phiocas féin an rós
A fhásann thíos cois Abhainn Dhùin
Mo leannán cam do ghoid an rós
Is d’fhág agamsa an dealg rúin.