2022-11-22

Deireadh na hÓige

 Deireadh na hÓige

Ceilim mo ghruanna dearóile
Le dlaoithe gruaige
Agus an ghruaig liath
I bhfillteáin bláthanna.
Péinteálaim mo shúile
Le mascára dubh.
In ainneoin mo dhíchill
Féachaimse i m’óinseach.
Mo chíocha ar liobarna
Cuair mo cholainne imithe go brách.
Tá deireadh le m’óige
Agus an grá ar fán go fiáin
Ar fud mo chraicinn is mo chnámh.
Nach uaigneach, nach uaigneach,
Cá bhfuil m’óige uaim?

Vidyapati

The end of youth

I hide my shabby cheeks
With locks of hair,
And my grey hairs
In folds of flowers.
I paint my eyes
With black mascara.
The more I try
The more absurd I look.
My breasts loosely dangle
My curving lines are gone.
My youth is ended
And love roams wild
In all my skin and bones.
O sadness, my sadness,
Where is my youth?
 

 Vidyapati