2022-11-06

Haiku agus Gealtachas : Cuid a hAon

Kijo Murakami
tine chnámh a lasadh agam . . . 
i gcúinne den chruinne 
atáim 

Kirin Nishimura 

an chúis a bhfuilim beo - 
chun cluas a thabhairt 
don fhuarán geimhridh 
Hisako Sugiyama 

An duine le Dia é an file haiku? An haiku seo a leanas, cuir i gcás, an duine normálta a scríobhfadh a leithéid? 

seangán sa gheimhreadh 
siúlann sé leis 
gan áit aige chun bás a fháil 

Kijo Murakami (1865 - 1938) 

Caithfidh an file haiku a bheith ina ghealt, dar le Hiroaki Sato sa leabhar On Haiku (New Directions Books 2018): 

"The original word for what's given as 'a poetic turn of mind' is furyu, literally 'wind flow' - an expression that can't be translated to anyone's satisfaction. It refers to a liking for things somewhat unwordly or transcendental or the object of that inclination, such as poetry. Among its synonyms is fuga, which carries a greater dose of 'elegance' or 'refinement' Another synonym, fukyo, suggests 'poetic dementia'." 

Aithníonn an file haiku gur gealt nó leathghealt is ea e mar go gcuireann an domhan mór in iúl do nach bhfuil a iompar nó a chaint, abraimis, ag teacht le rialacha na sibhialtachta, mar dhea:

 ardaím bona mo chóta/ níl glactha ag an saol mór/ liom 
Shuson Kato (1905 - 1993)