2022-11-21

Géaga mar Fhíniúnacha is mar Theanntóga

Géaga mar Fhíniúnacha is mar Theanntóga

Tar chugam go luath, a shearc, led’ shúile atá
Chomh mealltach leis an loiteog ghorm,
Do ghéaga gan cháim cuir timpeall mo mhuiníl mar theanntóga;
Nó ag teacht aniar aduaidh go ciúin orm
Clúdaigh mo dhá shúil le do lámha séimhe mar dhuilleoga.

BhaskaraLimbs like Vines and Tendrils

Coming to me quickly, beloved, with eyes
handsome as a blue lotus,
Twine your tendril-like perfect arms round my neck;
Or coming from behind with soft steps
Cover both my eyes with your delicate leaf-like hands.
Bhaskara

tr. Tambimuttu and G.V. Vaidya
Tambimuttu and John Piper (ill)