2022-11-18

Litir Ghrá

Litir Ghrá

A X, a Chara,
Do chom seang singil (ar éigean má tá sé ann)
do ghrástúlacht, an bealach séimh
a siúlann tú –
beannaím go léir iad, mar
is leatsa iad.
Tá súil agam go bhfuil tú go maith.
Táimse cuibheasach gan a bheith maíteach.
Cuir scéala chugam led’ thoil,
dea-scéala,
mar tá tú uaim níos mó agus níos mó
an t-am ar fad.
Le dúthracht duit,

Srinatha


Love Letter

Dear X,
Your tiny waist (almost not there),
your grace, the gentle
way you walk —
I bless all these, for they
are yours.
Hoping you're well.
I'm well enough.
Please send me news,
good news,
since every moment
I want you more.
Sincerely yours,
 

(Srinatha, c. 1365-1441)
tr. Velcheru Narayana Rao and David Shulman (from Telugu)